k.ú.: 614831 - Březůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585149 - Březůvky NUTS5 CZ0724585149
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 1658662
zahrada 245 185796
ovoc. sad 4 13914
travní p. 746 1839459
lesní poz les s budovou 1 480
lesní poz 408 3403190
vodní pl. nádrž umělá 1 13332
vodní pl. tok přirozený 25 21275
zast. pl. zbořeniště 8 1615
zast. pl. 415 136952
ostat.pl. jiná plocha 164 111788
ostat.pl. manipulační pl. 24 58068
ostat.pl. neplodná půda 327 298389
ostat.pl. ostat.komunikace 166 148932
ostat.pl. pohřeb. 1 1816
ostat.pl. silnice 18 69612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6960
ostat.pl. zeleň 5 613
Celkem KN 2969 7970853
Par. KMD 2968 7970792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 247
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 405
byt.z. byt 14
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 24
LV 559
spoluvlastník 826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 19:24

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.