k.ú.: 614696 - Březová u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585131 - Březová NUTS5 CZ0724585131
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1162764
zahrada 225 211773
ovoc. sad 66 306308
travní p. 66 163624
lesní poz 56 292480
vodní pl. nádrž umělá 1 441
vodní pl. tok přirozený 26 12053
vodní pl. zamokřená pl. 62 9389
zast. pl. zbořeniště 3 758
zast. pl. 251 109781
ostat.pl. jiná plocha 126 141776
ostat.pl. manipulační pl. 64 71575
ostat.pl. neplodná půda 30 42089
ostat.pl. ostat.komunikace 122 107855
ostat.pl. silnice 12 38032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12713
ostat.pl. zeleň 10 2193
Celkem KN 1340 2685604
Par. DKM 1340 2685604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 238
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 4
LV 343
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.11.2018
DKM 1:1000 08.12.1997 Původně dle původních předpisů jako ZMVM, vyhlášeno jako DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 02:58

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.