k.ú.: 614696 - Březová u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585131 - Březová NUTS5 CZ0724585131
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1127674
zahrada foto. elektrárna 4 5999
zahrada 228 214792
ovoc. sad foto. elektrárna 19 86417
ovoc. sad 48 221307
travní p. 70 183246
lesní poz 56 292480
vodní pl. nádrž umělá 1 441
vodní pl. tok přirozený 26 12053
vodní pl. zamokřená pl. 62 9389
zast. pl. zbořeniště 3 758
zast. pl. 248 108980
ostat.pl. foto. elektrárna 11 4341
ostat.pl. jiná plocha 126 147676
ostat.pl. manipulační pl. 60 71510
ostat.pl. neplodná půda 30 42089
ostat.pl. ostat.komunikace 111 103514
ostat.pl. silnice 12 38032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12713
ostat.pl. zeleň 10 2193
Celkem KN 1327 2685604
Par. DKM 1327 2685604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 111
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 239
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 4
LV 346
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.11.2018
DKM 1:1000 08.12.1997 Původně dle původních předpisů jako ZMVM, vyhlášeno jako DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 16:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička