k.ú.: 614661 - Paseka u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 22 736255
lesní poz les(ne hospodář) 41 1805437
vodní pl. nádrž umělá 2 316
vodní pl. zamokřená pl. 2 1326
ostat.pl. jiná plocha 3 4922
ostat.pl. manipulační pl. 5 32091
ostat.pl. neplodná půda 53 53833
ostat.pl. ostat.komunikace 33 28228
ostat.pl. silnice 4 28782
Celkem KN 165 2691190
Par. DKM 165 2691190
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 10
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.05.2012
Ost. 1:5000 01.01.1979 17.05.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.04.1961 17.05.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.