k.ú.: 614653 - Lobzy u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 30608
travní p. 76 2312446
lesní poz les(ne hospodář) 37 2876426
vodní pl. nádrž umělá 7 3923
vodní pl. tok přirozený 2 24554
vodní pl. zamokřená pl. 4 701
zast. pl. zbořeniště 2 618
zast. pl. 38 8007
ostat.pl. jiná plocha 11 84889
ostat.pl. manipulační pl. 9 20027
ostat.pl. neplodná půda 42 87222
ostat.pl. ostat.komunikace 43 64073
ostat.pl. silnice 7 30654
Celkem KN 279 5544148
Par. DKM 279 5544148
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 36
LV 26
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2012 Vyhlášeno jako DKM (přepracovaná mapa v S-JTSK. Konzultováno se ZKI v Plzni.
Ost. 1:5000 01.01.1979 14.05.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 02.06.2020 19:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.