k.ú.: 614645 - Tisová u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 25 15580
travní p. 17 18444
lesní poz les(ne hospodář) 5 45868
vodní pl. nádrž umělá 2 3129
vodní pl. rybník 1 484
vodní pl. tok přirozený 10 53993
vodní pl. zamokřená pl. 1 2917
zast. pl. zbořeniště 1 48
zast. pl. 163 544141
ostat.pl. jiná plocha 145 1930711
ostat.pl. manipulační pl. 47 988128
ostat.pl. neplodná půda 14 96841
ostat.pl. ostat.komunikace 34 18158
ostat.pl. silnice 78 205388
ostat.pl. skládka 1 95710
ostat.pl. zeleň 2 494
Celkem KN 546 4020034
Par. DKM 546 4020034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če výroba 13
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 159
LV 49
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.11.2012
FÚO 1:2000 01.01.1971 07.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 21:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.