k.ú.: 614611 - Březová u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 54340
zahrada 372 181045
ovoc. sad 1 11960
travní p. 139 265931
lesní poz les(ne hospodář) 43 699000
lesní poz 6 33067
vodní pl. nádrž umělá 4 2643
vodní pl. tok přirozený 3 7214
vodní pl. zamokřená pl. 1 3416
zast. pl. 880 90058
ostat.pl. jiná plocha 74 90179
ostat.pl. manipulační pl. 11 8845
ostat.pl. neplodná půda 25 14492
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 74
ostat.pl. ostat.komunikace 110 136369
ostat.pl. pohřeb. 1 5203
ostat.pl. silnice 48 81363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26557
ostat.pl. zeleň 67 105155
Celkem KN 1814 1816911
Par. DKM 1814 1816911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 89
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 203
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 513
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 874
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 681
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 16
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 702
LV 1477
spoluvlastník 2254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2014
Ost. 1:5000 01.01.1980 13.11.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1972 13.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.05.2019 21:21

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.