k.ú.: 614599 - Březolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592081 - Březolupy NUTS5 CZ0722592081
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2206 7495313
zahrada 615 328985
ovoc. sad 1 24528
travní p. 471 924450
lesní poz les s budovou 3 17648
lesní poz 120 5392434
vodní pl. nádrž umělá 1 8403
vodní pl. rybník 1 30829
vodní pl. tok přirozený 41 128677
vodní pl. tok umělý 2 1709
vodní pl. zamokřená pl. 1 6775
zast. pl. zbořeniště 8 1616
zast. pl. 762 228367
ostat.pl. jiná plocha 319 295666
ostat.pl. manipulační pl. 32 45818
ostat.pl. neplodná půda 18 20372
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2913
ostat.pl. ostat.komunikace 261 402414
ostat.pl. pohřeb. 3 4754
ostat.pl. silnice 46 90106
ostat.pl. skládka 2 27311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1505
ostat.pl. zeleň 91 319789
Celkem KN 5008 15800382
Par. DKM 2420 9148480
Par. KMD 2588 6651902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 541
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 12
Celkem BUD 734
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 23
LV 1216
spoluvlastník 1816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.09.2017 1:1000 12.09.2017 *)
DKM-KPÚ 30.03.2012 1:1000 30.03.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 20.09.2020 19:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.