k.ú.: 614599 - Březolupy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592081 - Březolupy NUTS5 CZ0722592081
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2198 7495441
zahrada 615 329442
ovoc. sad 1 24528
travní p. 471 924482
lesní poz les s budovou 3 17648
lesní poz 115 5386375
vodní pl. nádrž umělá 1 8403
vodní pl. rybník 1 30829
vodní pl. tok přirozený 41 128677
vodní pl. tok umělý 2 1709
vodní pl. zamokřená pl. 1 6775
zast. pl. zbořeniště 21 3118
zast. pl. 748 228499
ostat.pl. jiná plocha 303 293252
ostat.pl. manipulační pl. 32 45818
ostat.pl. neplodná půda 18 20372
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2913
ostat.pl. ostat.komunikace 264 403973
ostat.pl. pohřeb. 3 4782
ostat.pl. silnice 46 90106
ostat.pl. skládka 2 27311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1505
ostat.pl. zeleň 93 324290
Celkem KN 4983 15800248
Par. DKM 2419 9148473
Par. KMD 2564 6651775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 542
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 16
Celkem BUD 721
byt.z. byt 23
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 25
LV 1215
spoluvlastník 1826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.09.2017 1:1000 12.09.2017 *)
DKM-KPÚ 30.03.2012 1:1000 30.03.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 00:48

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.