k.ú.: 614408 - Březnice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 538744 - Březnice NUTS5 CZ0724538744
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 2148636
zahrada 601 348128
ovoc. sad 51 235447
travní p. 1494 3306110
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 521 2143188
vodní pl. nádrž umělá 1 2154
vodní pl. tok přirozený 29 38894
vodní pl. zamokřená pl. 7 3378
zast. pl. zbořeniště 3 1519
zast. pl. 735 242289
ostat.pl. jiná plocha 212 161027
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 226
ostat.pl. manipulační pl. 57 61806
ostat.pl. neplodná půda 250 128632
ostat.pl. ostat.komunikace 578 255863
ostat.pl. pohřeb. 1 4637
ostat.pl. silnice 37 53002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 9825
ostat.pl. zeleň 20 8270
Celkem KN 5023 9153051
Par. DKM 5023 9153051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 364
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
Celkem BUD 724
byt.z. byt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 1043
spoluvlastník 1476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:1000 01.01.1984 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:28

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.