k.ú.: 614408 - Březnice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 538744 - Březnice NUTS5 CZ0724538744
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 2148321
zahrada 609 352432
ovoc. sad 51 231262
travní p. 1501 3314438
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 523 2144965
vodní pl. nádrž umělá 1 2154
vodní pl. tok přirozený 29 38894
vodní pl. zamokřená pl. 7 3378
zast. pl. zbořeniště 3 1519
zast. pl. 737 241107
ostat.pl. jiná plocha 223 155579
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 226
ostat.pl. manipulační pl. 57 61215
ostat.pl. neplodná půda 251 128484
ostat.pl. ostat.komunikace 576 253322
ostat.pl. pohřeb. 1 4637
ostat.pl. silnice 37 53002
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 9825
ostat.pl. zeleň 20 8270
Celkem KN 5052 9153050
Par. DKM 5052 9153050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 374
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 726
byt.z. byt 7
obč.z. byt 2
Celkem JED 9
LV 1050
spoluvlastník 1480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2007
ZMVM 1:1000 01.01.1984 30.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:25

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.