k.ú.: 614319 - Přední Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540013 - Březnice NUTS5 CZ020B540013
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 2517774
zahrada 82 44741
travní p. 134 464549
lesní poz 35 186886
vodní pl. nádrž umělá 3 4539
vodní pl. rybník 1 3825
vodní pl. tok přirozený 63 68533
vodní pl. tok umělý 3 1094
vodní pl. zamokřená pl. 1 117
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 5 966
zast. pl. 71 44282
ostat.pl. dráha 12 35832
ostat.pl. jiná plocha 53 59087
ostat.pl. manipulační pl. 14 22390
ostat.pl. neplodná půda 89 62826
ostat.pl. ostat.komunikace 80 56235
ostat.pl. silnice 4 33714
Celkem KN 1064 3607434
Par. KMD 1064 3607434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 108
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.05.2019 07:08

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.