k.ú.: 614271 - Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540013 - Březnice NUTS5 CZ020B540013
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1134 5424849
zahrada 722 380118
ovoc. sad 30 125412
travní p. 378 993433
lesní poz 83 587666
vodní pl. nádrž umělá 6 2493
vodní pl. rybník 2 12138
vodní pl. tok přirozený 123 105663
vodní pl. tok umělý 26 6951
zast. pl. zbořeniště 35 9655
zast. pl. 1453 353742
ostat.pl. dráha 39 133537
ostat.pl. jiná plocha 484 612716
ostat.pl. manipulační pl. 137 363394
ostat.pl. neplodná půda 118 71774
ostat.pl. ostat.komunikace 459 270653
ostat.pl. pohřeb. 2 10909
ostat.pl. silnice 168 156531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 66978
ostat.pl. zeleň 20 220493
Celkem KN 5452 9909105
Par. DKM 5452 9909105
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 533
č.p. byt.dům 38
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 386
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obč.vyb 37
bez čp/če prům.obj 40
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 5
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 1428
byt.z. byt 488
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 497
LV 1807
spoluvlastník 2859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
ZMVM 1:1000 01.01.1984 27.11.2006 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1944 27.11.2006 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1830 01.01.1944 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 16:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.