k.ú.: 614262 - Březná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 1255333
zahrada 38 14712
travní p. 156 848767
lesní poz 131 1140830
vodní pl. nádrž umělá 1 3842
vodní pl. tok přirozený 19 83252
vodní pl. tok umělý 2 305
zast. pl. zbořeniště 7 2145
zast. pl. 71 25239
ostat.pl. dráha 2 2565
ostat.pl. jiná plocha 37 86204
ostat.pl. manipulační pl. 15 27082
ostat.pl. neplodná půda 57 56676
ostat.pl. ostat.komunikace 95 112516
ostat.pl. silnice 9 50561
ostat.pl. zeleň 54 116120
Celkem KN 753 3826149
Par. DKM 235 2267975
Par. KMD 518 1558174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 95
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 27.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.