k.ú.: 614246 - Březka u Velké Bíteše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 2647567
zahrada 40 27819
ovoc. sad 1 8230
travní p. 54 209933
lesní poz 126 653561
vodní pl. nádrž umělá 1 5873
vodní pl. rybník 2 8920
vodní pl. tok přirozený 6 9743
zast. pl. 84 39129
ostat.pl. jiná plocha 53 180756
ostat.pl. manipulační pl. 21 19688
ostat.pl. neplodná půda 11 6245
ostat.pl. ostat.komunikace 28 68074
ostat.pl. silnice 14 46079
Celkem KN 555 3931617
Par. DKM 555 3931617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 73
LV 70
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2000
DKM-KPÚ 12.04.1999 1:1000 17.06.1999 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.