k.ú.: 614203 - Chlum u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 364574
zahrada 68 62046
travní p. 256 1543023
lesní poz 134 1268288
vodní pl. tok přirozený 1 2500
zast. pl. zbořeniště 26 6054
zast. pl. 55 19362
ostat.pl. jiná plocha 35 12176
ostat.pl. manipulační pl. 7 13066
ostat.pl. neplodná půda 73 59686
ostat.pl. ostat.komunikace 58 72126
ostat.pl. pohřeb. 1 697
ostat.pl. silnice 3 12616
ostat.pl. zeleň 2 274
Celkem KN 752 3436488
Par. DKM 752 3436488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 3
Celkem BUD 55
LV 101
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.12.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.