k.ú.: 614190 - Březiny u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 377699
zahrada 320 199472
ovoc. sad 9 327913
travní p. 373 1067438
lesní poz 79 1632614
vodní pl. tok přirozený 16 64898
vodní pl. tok umělý 4 2254
vodní pl. zamokřená pl. 3 5801
zast. pl. zbořeniště 48 14511
zast. pl. 417 91019
ostat.pl. dráha 1 34714
ostat.pl. jiná plocha 95 64310
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 5136
ostat.pl. manipulační pl. 42 43391
ostat.pl. neplodná půda 94 121459
ostat.pl. ostat.komunikace 206 130299
ostat.pl. pohřeb. 1 4113
ostat.pl. silnice 10 68613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27416
ostat.pl. zeleň 32 49989
Celkem KN 1816 4333059
Par. DKM 1816 4333059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 415
byt.z. byt 619
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 626
LV 943
spoluvlastník 1728

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.11.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 21.07.2019 17:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.