k.ú.: 614190 - Březiny u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 377699
zahrada 320 199358
ovoc. sad 11 327914
travní p. 374 1067438
lesní poz 79 1632614
vodní pl. tok přirozený 16 64898
vodní pl. tok umělý 4 2215
vodní pl. zamokřená pl. 3 5801
zast. pl. zbořeniště 47 14090
zast. pl. 421 91214
ostat.pl. dráha 1 34714
ostat.pl. jiná plocha 100 64732
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 5136
ostat.pl. manipulační pl. 42 43391
ostat.pl. neplodná půda 94 121459
ostat.pl. ostat.komunikace 209 130255
ostat.pl. pohřeb. 1 4113
ostat.pl. silnice 10 68613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 27416
ostat.pl. zeleň 32 49989
Celkem KN 1830 4333059
Par. DKM 1830 4333059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 2
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 419
byt.z. byt 619
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 626
LV 948
spoluvlastník 1735

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.11.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 05.06.2020 11:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.