k.ú.: 614149 - Březinka u Kokořína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534901 - Kokořín NUTS5 CZ0206534901
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 962075
zahrada 43 38545
ovoc. sad 12 36190
travní p. 14 40557
lesní poz 92 863398
zast. pl. zbořeniště 3 300
zast. pl. 47 27991
ostat.pl. jiná plocha 14 7421
ostat.pl. manipulační pl. 13 20544
ostat.pl. neplodná půda 62 35939
ostat.pl. ostat.komunikace 36 19504
ostat.pl. silnice 6 14617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2676
ostat.pl. zeleň 2 386
Celkem KN 419 2070143
Par. KMD 419 2070143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 46
LV 76
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2014
KM-D 1:2000 27.12.2000 15.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 26.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 00:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.