k.ú.: 613975 - Křtěnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545155 - Temelín NUTS5 CZ0311545155
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1631390
zahrada 3 2834
travní p. 81 649389
lesní poz 16 188775
vodní pl. nádrž umělá 10 27290
vodní pl. tok umělý 43 9746
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 82 175460
ostat.pl. dráha 2 33986
ostat.pl. jiná plocha 80 600575
ostat.pl. manipulační pl. 7 1060388
ostat.pl. neplodná půda 14 4916
ostat.pl. ostat.komunikace 62 199536
ostat.pl. pohřeb. 3 4599
ostat.pl. silnice 10 2756
ostat.pl. zeleň 1 47270
Celkem KN 579 4639060
Par. DKM 579 4639060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 82
LV 45
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2013
THM-V 1:2000 16.12.1983 14.05.2013 THM číselné
S-SK GS 1:2880 1870 16.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 16:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička