k.ú.: 613878 - Březhrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 156077
zahrada 210 103579
travní p. 557 1098943
lesní poz 27 55634
vodní pl. nádrž přírodní 1 53
vodní pl. nádrž umělá 18 42814
vodní pl. tok přirozený 83 199110
vodní pl. tok umělý 99 39708
vodní pl. zamokřená pl. 26 17946
zast. pl. společný dvůr 2 30
zast. pl. zbořeniště 1 1244
zast. pl. 364 185903
ostat.pl. dráha 42 57907
ostat.pl. jiná plocha 235 314736
ostat.pl. manipulační pl. 35 69641
ostat.pl. neplodná půda 94 127180
ostat.pl. ostat.komunikace 191 198827
ostat.pl. silnice 17 76500
ostat.pl. zeleň 38 53451
Celkem KN 2094 2799283
Par. DKM 2094 2799283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 162
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 132
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 20
Celkem JED 155
LV 532
spoluvlastník 986

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.12.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 22:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.