k.ú.: 613827 - Břešťany u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 2779761
zahrada 67 42307
ovoc. sad 3 4718
travní p. 9 15186
lesní poz les(ne hospodář) 1 8231
lesní poz 2 1438
vodní pl. tok přirozený 4 9305
vodní pl. tok umělý 3 3421
zast. pl. zbořeniště 4 2490
zast. pl. 93 46705
ostat.pl. dráha 3 11432
ostat.pl. jiná plocha 23 10602
ostat.pl. manipulační pl. 15 12719
ostat.pl. neplodná půda 32 26101
ostat.pl. ostat.komunikace 38 82622
ostat.pl. pohřeb. 1 1561
ostat.pl. silnice 9 16772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18
ostat.pl. zeleň 11 76852
Celkem KN 419 3152241
Par. DKM 157 2992423
Par. KMD 262 159818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 91
LV 128
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2017
DKM-KPÚ 30.08.2006 1:1000 20.09.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 06.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 01.06.2020 19:20

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.