k.ú.: 613827 - Břešťany u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 2779817
zahrada 67 42307
ovoc. sad 1 4718
travní p. 9 15186
lesní poz les(ne hospodář) 1 8231
lesní poz 2 1438
vodní pl. tok přirozený 4 9305
vodní pl. tok umělý 3 3421
zast. pl. zbořeniště 4 2490
zast. pl. 92 46650
ostat.pl. dráha 3 11432
ostat.pl. jiná plocha 23 10602
ostat.pl. manipulační pl. 15 12719
ostat.pl. neplodná půda 32 26101
ostat.pl. ostat.komunikace 38 82622
ostat.pl. pohřeb. 1 1561
ostat.pl. silnice 9 16772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18
ostat.pl. zeleň 11 76852
Celkem KN 416 3152242
Par. DKM 156 2992424
Par. KMD 260 159818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 90
LV 127
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.03.2017
DKM-KPÚ 30.08.2006 1:1000 20.09.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 06.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.07.2019 20:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.