k.ú.: 613801 - Břestek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592072 - Břestek NUTS5 CZ0722592072
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1324 2661112
vinice 422 162546
zahrada 523 217846
ovoc. sad 7 37994
travní p. 993 1337395
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 160 9150194
vodní pl. nádrž umělá 8 2558
vodní pl. tok přirozený 40 60406
vodní pl. zamokřená pl. 4 917
zast. pl. společný dvůr 6 870
zast. pl. zbořeniště 21 5156
zast. pl. 593 126460
ostat.pl. jiná plocha 353 164007
ostat.pl. manipulační pl. 63 47860
ostat.pl. neplodná půda 23 7120
ostat.pl. ostat.komunikace 295 107493
ostat.pl. silnice 97 34673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16934
ostat.pl. zeleň 15 7846
Celkem KN 4958 14149440
Par. DKM 53 91169
Par. KMD 4905 14058271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 336
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 156
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 583
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 1153
spoluvlastník 1867

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:01

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.