k.ú.: 613801 - Břestek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592072 - Břestek NUTS5 CZ0722592072
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1325 2660974
vinice 422 162546
zahrada 523 217729
ovoc. sad 7 37994
travní p. 994 1336721
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 160 9150194
vodní pl. nádrž umělá 8 2558
vodní pl. tok přirozený 42 60406
vodní pl. zamokřená pl. 4 917
zast. pl. společný dvůr 6 870
zast. pl. zbořeniště 21 5156
zast. pl. 598 127299
ostat.pl. jiná plocha 353 164107
ostat.pl. manipulační pl. 63 47860
ostat.pl. neplodná půda 23 7120
ostat.pl. ostat.komunikace 295 107493
ostat.pl. silnice 97 34673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16934
ostat.pl. zeleň 15 7846
Celkem KN 4967 14149450
Par. DKM 53 91169
Par. KMD 4914 14058281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 339
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 156
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 588
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 1141
spoluvlastník 1852

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 03:58

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.