k.ú.: 613797 - Břest - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588385 - Břest NUTS5 CZ0721588385
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1239 8993868
zahrada 346 250069
ovoc. sad 7 37047
travní p. 62 193461
lesní poz les(ne hospodář) 1 609
lesní poz 9 41048
vodní pl. nádrž umělá 1 2453
vodní pl. rybník 1 1828
vodní pl. tok přirozený 46 83876
vodní pl. tok umělý 5 6802
vodní pl. zamokřená pl. 4 6489
zast. pl. zbořeniště 3 757
zast. pl. 475 191160
ostat.pl. dráha 2 78219
ostat.pl. dálnice 2 52268
ostat.pl. jiná plocha 124 36129
ostat.pl. manipulační pl. 139 359010
ostat.pl. neplodná půda 7 50283
ostat.pl. ostat.komunikace 230 296267
ostat.pl. pohřeb. 1 4967
ostat.pl. silnice 100 114350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21060
ostat.pl. zeleň 19 6754
Celkem KN 2830 10828774
Par. DKM 4 2668
Par. KMD 2826 10826106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 296
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
Celkem BUD 463
byt.z. byt 19
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 6
Celkem JED 43
LV 655
spoluvlastník 1007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2009
S-SK ŠD 1:2500 1916 13.07.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 10.08.1916


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:04

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.