k.ú.: 613584 - Břeclav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584291 - Břeclav NUTS5 CZ0644584291
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5776 13462021
vinice 388 180073
zahrada 1921 963092
ovoc. sad 67 183619
travní p. 621 2906290
lesní poz 270 12523368
vodní pl. nádrž přírodní 2 38071
vodní pl. nádrž umělá 45 129822
vodní pl. rybník 3 12546
vodní pl. tok přirozený 425 1467810
vodní pl. tok umělý 34 86336
vodní pl. zamokřená pl. 89 150712
zast. pl. společný dvůr 151 80726
zast. pl. zbořeniště 115 20654
zast. pl. 5767 1815931
ostat.pl. dráha 200 865446
ostat.pl. dálnice 15 238876
ostat.pl. jiná plocha 1371 1219210
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3
ostat.pl. manipulační pl. 942 831172
ostat.pl. neplodná půda 135 94730
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8356
ostat.pl. ostat.komunikace 1842 1341531
ostat.pl. pohřeb. 4 29814
ostat.pl. silnice 340 368318
ostat.pl. skládka 1 11
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 216 606842
ostat.pl. zeleň 197 134564
Celkem KN 20948 39759944
Par. DKM 20948 39759944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 1642
č.p. byt.dům 256
č.p. doprava 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 49
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 28
č.p. obč.vyb 163
č.p. obč.vyb. 67
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 452
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 51
bez čp/če garáž 1464
bez čp/če jiná st. 678
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 118
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če prům.obj 139
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 113
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 145
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 14
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 5609
byt.z. byt 3788
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 89
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 202
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 9
obč.z. rozest. 33
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 4207
LV 8951
spoluvlastník 16203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 02.06.2015 1:1000 01.06.2015 *) Z-3200/2015-704
DKM 1:1000 29.11.2011
ZMVM 1:2000 03.09.1984 29.11.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 24.04.1955 01.06.2015 04.09.1931 1:5000, 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 03.09.1984 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 18.09.2020 10:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.