k.ú.: 613517 - Břasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559725 - Břasy NUTS5 CZ0326559725
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1296480
zahrada 355 232686
ovoc. sad 6 206362
travní p. 120 284928
lesní poz les(ne hospodář) 8 28914
lesní poz 31 124372
vodní pl. nádrž umělá 17 13098
vodní pl. tok umělý 6 2525
zast. pl. zbořeniště 2 332
zast. pl. 599 204283
ostat.pl. dráha 6 22313
ostat.pl. jiná plocha 190 288239
ostat.pl. manipulační pl. 96 221425
ostat.pl. neplodná půda 27 45636
ostat.pl. ostat.komunikace 155 110095
ostat.pl. pohřeb. 1 1608
ostat.pl. silnice 8 48203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10464
ostat.pl. zeleň 1 104
Celkem KN 1747 3142067
Par. DKM 1747 3142067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 324
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 34
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 580
byt.z. byt 113
byt.z. garáž 10
Celkem JED 123
LV 584
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2011
DKM 1:1000 05.12.2011
ZMVM 1:2000 19.12.1985 05.12.2011 Pouze dva náčrty - Lokalita Liblín ML 2-0/4 a 2-1/2 od katatrální hranice až po drážní tělěso.
THM-V 1:1000 20.05.1971 05.12.2011 analogové mapy v měřítku 1:1000 a 1:2000
S-SK GS 1:2880 1839 20.05.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička