k.ú.: 613380 - Brušperk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598038 - Brušperk NUTS5 CZ0802598038
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 963 5059395
zahrada 1232 765699
ovoc. sad 25 67693
travní p. 602 1388353
lesní poz ostat.komunikace 3 12609
lesní poz 155 1387012
vodní pl. nádrž přírodní 3 44017
vodní pl. nádrž umělá 5 45727
vodní pl. rybník 1 2385
vodní pl. tok přirozený 69 111727
vodní pl. tok umělý 18 14499
vodní pl. zamokřená pl. 1 1298
zast. pl. společný dvůr 5 6126
zast. pl. zbořeniště 34 5783
zast. pl. 1580 340632
ostat.pl. dráha 1 28342
ostat.pl. jiná plocha 287 113862
ostat.pl. manipulační pl. 25 13516
ostat.pl. neplodná půda 78 70063
ostat.pl. ostat.komunikace 500 480374
ostat.pl. pohřeb. 2 9730
ostat.pl. silnice 33 113462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 37423
ostat.pl. zeleň 46 148686
Celkem KN 5678 10268413
Par. DKM 5678 10268413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 1150
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1562
byt.z. byt 85
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 26
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 144
LV 2009
spoluvlastník 2661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2016 na části k.ú. mimo KPÚ
DKM-KPÚ 19.08.2013 1:1000 20.08.2013 *) na části k.ú.
THM-G 1:2000 01.01.1973 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1891


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 29.09.2020 07:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička