k.ú.: 613061 - Brumov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 812 1514628
zahrada 641 283523
ovoc. sad 74 522090
travní p. 2002 5241538
lesní poz ostat.komunikace 1 36
lesní poz 628 12046568
vodní pl. nádrž umělá 7 27862
vodní pl. tok přirozený 189 177993
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. společný dvůr 19 4949
zast. pl. zbořeniště 23 3932
zast. pl. 1122 281917
ostat.pl. dráha 14 206217
ostat.pl. jiná plocha 344 147062
ostat.pl. manipulační pl. 249 100761
ostat.pl. neplodná půda 831 411138
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 83
ostat.pl. ostat.komunikace 845 357015
ostat.pl. pohřeb. 5 14092
ostat.pl. silnice 105 75568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 27695
ostat.pl. zeleň 75 51424
Celkem KN 8005 21496390
Par. DKM 8005 21496390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 516
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 44
č.e. víceúčel 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 24
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1056
byt.z. byt 624
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 17
Celkem JED 646
LV 1834
spoluvlastník 3572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 06:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.