k.ú.: 613061 - Brumov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 812 1514628
zahrada 641 283489
ovoc. sad 74 522090
travní p. 2003 5241731
lesní poz ostat.komunikace 1 36
lesní poz 609 12007542
vodní pl. nádrž umělá 7 27862
vodní pl. tok přirozený 189 177993
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. společný dvůr 19 4949
zast. pl. zbořeniště 23 3932
zast. pl. 1121 282134
ostat.pl. dráha 14 206217
ostat.pl. jiná plocha 336 146448
ostat.pl. manipulační pl. 250 103994
ostat.pl. neplodná půda 831 411186
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 83
ostat.pl. ostat.komunikace 850 393322
ostat.pl. pohřeb. 5 14092
ostat.pl. silnice 100 75324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 27695
ostat.pl. zeleň 71 51347
Celkem KN 7975 21496393
Par. DKM 7975 21496393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 514
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 43
č.e. víceúčel 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1055
byt.z. byt 624
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 17
Celkem JED 646
LV 1826
spoluvlastník 3564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:11

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.