k.ú.: 612936 - Brteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 309 2036677
zahrada 88 44193
travní p. 66 73157
lesní poz 68 550011
zast. pl. zbořeniště 2 502
zast. pl. 62 31518
ostat.pl. jiná plocha 112 76221
ostat.pl. ostat.komunikace 67 42142
Celkem KN 774 2854421
Par. KMD 774 2854421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 53
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 107
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 01.06.2020 18:10

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.