k.ú.: 612901 - Hostěnice u Brozan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564621 - Brozany nad Ohří NUTS5 CZ0423564621
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 2985985
zahrada 58 21557
travní p. 74 81527
lesní poz 5 14177
vodní pl. tok přirozený 63 143940
vodní pl. tok umělý 1 272
zast. pl. společný dvůr 2 5745
zast. pl. zbořeniště 5 353
zast. pl. 199 39029
ostat.pl. dálnice 25 19311
ostat.pl. jiná plocha 42 24738
ostat.pl. manipulační pl. 82 31852
ostat.pl. neplodná půda 137 38653
ostat.pl. ostat.komunikace 43 55074
ostat.pl. silnice 5 8506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9125
ostat.pl. zeleň 1 190
Celkem KN 1054 3480034
PK 64 267601
Celkem ZE 64 267601
Par. KMD 1054 3480034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 127
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 192
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 289
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 12.06.2015 část PK z k.ú. Nové Dvory


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 17:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička