k.ú.: 612871 - Broumy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531081 - Broumy NUTS5 CZ0202531081
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 710 3465587
zahrada 291 171361
ovoc. sad 2 15376
travní p. 531 1908825
lesní poz 114 22202964
vodní pl. nádrž umělá 8 9029
vodní pl. rybník 25 17227
vodní pl. tok přirozený 14 28148
vodní pl. tok umělý 48 24129
vodní pl. zamokřená pl. 3 3106
zast. pl. společný dvůr 3 174
zast. pl. zbořeniště 4 630
zast. pl. 494 170861
ostat.pl. jiná plocha 97 30372
ostat.pl. manipulační pl. 48 44960
ostat.pl. neplodná půda 176 125936
ostat.pl. ostat.komunikace 225 261111
ostat.pl. pohřeb. 1 3979
ostat.pl. silnice 12 73277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24945
ostat.pl. zeleň 12 2843
Celkem KN 2822 28584840
Par. KMD 2822 28584840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 255
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 471
LV 541
spoluvlastník 765

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička