k.ú.: 612839 - Broumova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1450291
zahrada 72 46754
travní p. 191 340513
lesní poz les s budovou 22 1051
lesní poz 159 1046008
vodní pl. nádrž přírodní 1 284
vodní pl. rybník 5 59390
vodní pl. tok umělý 1 173
zast. pl. 102 39834
ostat.pl. jiná plocha 31 9353
ostat.pl. manipulační pl. 1 1816
ostat.pl. neplodná půda 12 6352
ostat.pl. ostat.komunikace 61 49347
ostat.pl. silnice 8 29852
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5189
Celkem KN 894 3086207
Par. KMD 894 3086207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 118
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 167
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 16.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 16:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.