k.ú.: 612821 - Rožmitál - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573922 - Broumov NUTS5 CZ0523573922
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 358 4296246
zahrada 76 120958
ovoc. sad 2 10766
travní p. skleník-pařeniš. 1 2577
travní p. 472 1074767
lesní poz 110 2234786
vodní pl. nádrž umělá 8 9993
vodní pl. tok přirozený 23 17508
vodní pl. tok umělý 38 17879
vodní pl. zamokřená pl. 7 4967
zast. pl. zbořeniště 13 7202
zast. pl. 121 64915
ostat.pl. jiná plocha 76 128816
ostat.pl. manipulační pl. 39 46502
ostat.pl. neplodná půda 62 36581
ostat.pl. ostat.komunikace 269 179717
ostat.pl. silnice 7 51928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8132
Celkem KN 1686 8314240
GP 11 122821
Celkem ZE 11 122821
Par. DKM 1682 8194526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 160
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2017
FÚO 1:2000 25.10.1976 25.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840 25.10.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:38

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.