k.ú.: 612812 - Benešov u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573922 - Broumov NUTS5 CZ0523573922
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 878066
zahrada 44 47408
travní p. 130 573130
lesní poz 88 915794
vodní pl. nádrž umělá 3 5325
vodní pl. rybník 2 19140
vodní pl. tok přirozený 5 1551
vodní pl. tok umělý 2 937
zast. pl. zbořeniště 2 414
zast. pl. 44 20865
ostat.pl. jiná plocha 15 45306
ostat.pl. manipulační pl. 14 86297
ostat.pl. neplodná půda 19 17077
ostat.pl. ostat.komunikace 42 31901
ostat.pl. plantáž dřevin 2 13149
ostat.pl. silnice 3 37588
Celkem KN 476 2693948
GP 2 16780
Celkem ZE 2 16780
Par. DKM 475 2677077
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 42
LV 61
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2017
THM-V 1:1000 25.10.1976 27.06.2017 na části k.ú.
FÚO 1:2000 25.10.1976 27.06.2017 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 25.10.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 02:09

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.