k.ú.: 612758 - Brodek u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512800 - Brodek u Přerova NUTS5 CZ0714512800
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 826 5241568
zahrada 497 210066
travní p. 14 72892
vodní pl. nádrž umělá 1 10392
vodní pl. rybník 1 2949
vodní pl. tok přirozený 44 95360
zast. pl. společný dvůr 12 1135
zast. pl. zbořeniště 40 10353
zast. pl. 849 242282
ostat.pl. dráha 16 109948
ostat.pl. jiná plocha 225 155496
ostat.pl. manipulační pl. 105 247776
ostat.pl. neplodná půda 23 94638
ostat.pl. ostat.komunikace 342 303600
ostat.pl. pohřeb. 1 3313
ostat.pl. silnice 19 95361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 41388
ostat.pl. zeleň 96 108568
Celkem KN 3141 7047085
Par. DKM 3141 7047085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 17
č.p. doprava 2
č.p. garáž 27
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 474
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 784
byt.z. byt 156
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 161
LV 991
spoluvlastník 1524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2004 1:1000 20.12.2004 *)
DKM 1:1000 23.12.2002 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:1000 01.06.1984 20.12.2004 1:1000, 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.08.2019 15:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.