k.ú.: 612715 - Dešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589314 - Brodek u Konice NUTS5 CZ0713589314
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 2032434
zahrada 144 64351
ovoc. sad 1 3059
travní p. 89 235178
lesní poz 54 177685
vodní pl. nádrž umělá 1 461
vodní pl. tok přirozený 5 11460
vodní pl. tok umělý 5 9625
vodní pl. zamokřená pl. 1 6520
zast. pl. společný dvůr 1 218
zast. pl. zbořeniště 8 1615
zast. pl. 110 26543
ostat.pl. jiná plocha 71 45569
ostat.pl. manipulační pl. 2 773
ostat.pl. neplodná půda 3 334
ostat.pl. ostat.komunikace 114 258991
ostat.pl. silnice 3 9801
ostat.pl. zeleň 32 134062
Celkem KN 833 3018679
Par. DKM 833 3018679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 108
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 216
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2007 intravilán
DKM-KPÚ 07.07.2004 1:1000 07.07.2004 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.11.2007 28.02.1824 1:2880,intav.
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.07.2004 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 01.10.2020 07:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička