k.ú.: 612693 - Brodec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 546895 - Brodec NUTS5 CZ0424546895
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1068465
chmelnice 24 126444
zahrada 130 95905
ovoc. sad 7 25553
travní p. 178 695819
lesní poz les s budovou 6 234
lesní poz 46 159521
vodní pl. nádrž umělá 7 5415
vodní pl. tok přirozený 23 25878
zast. pl. společný dvůr 4 1704
zast. pl. zbořeniště 3 3348
zast. pl. 90 34242
ostat.pl. jiná plocha 21 7155
ostat.pl. manipulační pl. 10 19594
ostat.pl. neplodná půda 235 441213
ostat.pl. ostat.komunikace 76 70904
ostat.pl. silnice 23 63751
ostat.pl. zeleň 1 93
Celkem KN 1077 2845238
Par. KMD 1077 2845238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 94
LV 225
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 15.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 29.09.2020 15:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička