k.ú.: 612642 - Brod nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584355 - Brod nad Dyjí NUTS5 CZ0644584355
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 3629952
vinice 341 2663850
zahrada 213 87276
travní p. 38 151337
lesní poz les(ne hospodář) 74 1340987
lesní poz 40 107155
vodní pl. nádrž umělá 6 1424334
vodní pl. rybník 3 117
vodní pl. tok přirozený 2 345
vodní pl. tok umělý 8 88444
vodní pl. zamokřená pl. 12 226766
zast. pl. společný dvůr 8 809
zast. pl. zbořeniště 19 3504
zast. pl. 496 144491
ostat.pl. jiná plocha 360 227527
ostat.pl. manipulační pl. 86 89195
ostat.pl. neplodná půda 39 217440
ostat.pl. ostat.komunikace 326 487868
ostat.pl. pohřeb. 1 2697
ostat.pl. silnice 9 39749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6162
ostat.pl. zeleň 111 238718
Celkem KN 2598 11178723
Par. DKM 1732 10784956
Par. KMD 866 393767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 231
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 7
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 483
byt.z. byt 44
obč.z. byt 6
Celkem JED 50
LV 511
spoluvlastník 778

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2018
DKM-KPÚ 05.05.2015 1:1000 05.05.2015 *)
KMD 1:1000 12.12.2012
DKM-KPÚ 19.03.2003 1:1000 20.10.2004 *) Z-188/2004-736-KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 18.12.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 27.09.2020 06:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička