k.ú.: 612634 - Brod u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 25
orná půda 189 869342
zahrada 65 25835
travní p. skleník-pařeniš. 1 26
travní p. 224 280462
lesní poz 55 368463
vodní pl. nádrž umělá 1 901
vodní pl. tok přirozený 44 12280
vodní pl. tok umělý 9 4358
zast. pl. 139 42713
ostat.pl. dobývací prost. 23 89801
ostat.pl. dráha 2 13915
ostat.pl. jiná plocha 78 459714
ostat.pl. manipulační pl. 8 6329
ostat.pl. neplodná půda 27 38369
ostat.pl. ostat.komunikace 127 48352
ostat.pl. silnice 21 56202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16169
Celkem KN 1017 2333256
Par. DKM 1017 2333256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
Celkem BUD 126
LV 186
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 03.03.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 15:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.