k.ú.: 612499 - Maloměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 710 637353
vinice 1 1694
zahrada 1197 489478
travní p. 56 18384
lesní poz ostat.komunikace 1 2833
lesní poz 20 214838
vodní pl. nádrž umělá 3 622
vodní pl. rybník 3 451
vodní pl. tok přirozený 13 68733
vodní pl. tok umělý 1 1226
zast. pl. společný dvůr 1 327
zast. pl. zbořeniště 32 3824
zast. pl. 1906 381776
ostat.pl. dráha 63 669645
ostat.pl. jiná plocha 1104 913710
ostat.pl. manipulační pl. 153 153845
ostat.pl. neplodná půda 73 38491
ostat.pl. ostat.komunikace 809 316803
ostat.pl. silnice 4 25311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 28133
ostat.pl. zeleň 189 95088
Celkem KN 6354 4062565
Par. DKM 3 1729
Par. KMD 6351 4060836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 804
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 146
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 31
bez čp/če garáž 479
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 19
vod.dílo jez 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 1846
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 248
byt.z. garáž 135
byt.z. j.nebyt 21
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 122
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 48
obč.z. rozest. 129
Celkem JED 714
LV 2260
spoluvlastník 3650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2012
Ost. 1:1000 01.10.1970 28.06.2012 Reambulace
Ost. 1:1000 13.11.1947 01.10.1970 přídělový plán na části k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1935 28.06.2012 Sv.Štěpán - k.ú.Maloměřice a Židenice


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 23.09.2020 22:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička