k.ú.: 611263 - Černovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 439
orná půda 448 1431657
vinice 4 2125
zahrada 1087 435780
ovoc. sad 7 38357
travní p. 19 22071
lesní poz 5 1468
vodní pl. nádrž umělá 2 6258
vodní pl. tok přirozený 4 70237
zast. pl. společný dvůr 7 2585
zast. pl. zbořeniště 30 20139
zast. pl. 1883 850141
ostat.pl. dobývací prost. 52 78287
ostat.pl. dráha 67 241674
ostat.pl. jiná plocha 1135 1190082
ostat.pl. manipulační pl. 140 367091
ostat.pl. neplodná půda 25 23151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 33186
ostat.pl. ostat.komunikace 717 671629
ostat.pl. silnice 60 75741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 49971
ostat.pl. zeleň 408 680131
Celkem KN 6123 6292200
Par. DKM 35 188642
Par. KMD 6088 6103558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 179
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 49
č.p. rod.dům 653
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 18
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 362
bez čp/če jiná st. 141
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 44
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 44
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 4
Celkem BUD 1794
byt.z. byt 1707
byt.z. garáž 136
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 11
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 175
obč.z. garáž 46
obč.z. j.nebyt 48
Celkem JED 2168
LV 3178
spoluvlastník 6411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2012 1:1000 17.12.2012 *)
KMD 1:1000 08.12.2010
Ost. 1:1000 01.07.1970 17.12.2012 Reambulace
Ost. 1:2880 02.03.1951 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Černovice
Ost. 1:2880 01.09.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Komárov
Ost. 1:5000 15.06.1947 17.12.2012 přídělový plán k.ú. Tuřany
Ins. A 1:1000 01.01.1938 17.12.2012 Sv.Štěpán - k.ú. Černovice, Komárov, Zábrdovice


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 29.09.2020 07:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička