k.ú.: 610950 - Trnitá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské náměstí 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 67756
zahrada 150 35827
vodní pl. tok přirozený 22 16034
zast. pl. společný dvůr 89 158978
zast. pl. zbořeniště 29 27016
zast. pl. 734 547270
ostat.pl. dráha 29 205296
ostat.pl. jiná plocha 647 263128
ostat.pl. manipulační pl. 105 80941
ostat.pl. neplodná půda 4 458
ostat.pl. ostat.komunikace 580 387189
ostat.pl. silnice 33 36330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 3748
ostat.pl. zeleň 165 66720
Celkem KN 2652 1896691
Par. DKM 2652 1896691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 29
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 115
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 52
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 57
č.p. zem.stav 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 32
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 147
rozestav. 1
Celkem BUD 685
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 798
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 109
obč.z. ateliér 36
obč.z. byt 429
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 213
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 1650
LV 1431
spoluvlastník 3065

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2001
ZMVM 1:1000 01.07.1989 19.12.2001
Ost. 1:1000 01.01.1969 19.12.2001 Reambulace
Ost. 1:2880 16.08.1947 19.12.2001 přídělový plán k.ú. Trnitá
Ost. 1:2880 16.06.1947 19.12.2001 přídělový plán k.ú. Nové Sady
Ins. A 1:1000 01.01.1943 19.12.2001 Sv.Štěpán - k.ú. Trnitá, Nové Sady, Černovice, Zábrdovice, Holní a Dolní Cejl, Město Brno


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 19.08.2022 04:04

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.