k.ú.: 610950 - Trnitá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 68807
zahrada 153 38854
vodní pl. tok přirozený 22 16034
zast. pl. společný dvůr 89 158978
zast. pl. zbořeniště 29 27016
zast. pl. 732 539113
ostat.pl. dráha 29 205296
ostat.pl. jiná plocha 626 269689
ostat.pl. manipulační pl. 105 81101
ostat.pl. neplodná půda 4 458
ostat.pl. ostat.komunikace 561 384355
ostat.pl. silnice 33 36330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 4250
ostat.pl. zeleň 160 66406
Celkem KN 2607 1896687
Par. DKM 2607 1896687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 27
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 113
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 52
č.p. rod.dům 39
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 57
č.p. zem.stav 2
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 32
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 147
rozestav. 1
Celkem BUD 688
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 798
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 37
byt.z. j.nebyt 109
obč.z. ateliér 35
obč.z. byt 414
obč.z. dílna 5
obč.z. garáž 10
obč.z. j.nebyt 213
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 1634
LV 1407
spoluvlastník 3003

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2001
ZMVM 1:1000 01.07.1989 19.12.2001
Ost. 1:1000 01.01.1969 19.12.2001 Reambulace
Ost. 1:2880 16.08.1947 19.12.2001 přídělový plán k.ú. Trnitá
Ost. 1:2880 16.06.1947 19.12.2001 přídělový plán k.ú. Nové Sady
Ins. A 1:1000 01.01.1943 19.12.2001 Sv.Štěpán - k.ú. Trnitá, Nové Sady, Černovice, Zábrdovice, Holní a Dolní Cejl, Město Brno


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 20.10.2021 18:35

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.