k.ú.: 609935 - Brníčko u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 530727 - Brníčko NUTS5 CZ0715530727
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 1826713
zahrada 268 156640
ovoc. sad 3 15137
travní p. 429 1330109
lesní poz 202 3496505
vodní pl. nádrž umělá 1 408
vodní pl. tok přirozený 36 35366
vodní pl. zamokřená pl. 2 2640
zast. pl. společný dvůr 1 1162
zast. pl. zbořeniště 10 1906
zast. pl. 269 83185
ostat.pl. jiná plocha 80 32505
ostat.pl. manipulační pl. 10 5389
ostat.pl. neplodná půda 148 90115
ostat.pl. ostat.komunikace 164 98592
ostat.pl. silnice 11 51445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 7130
ostat.pl. zeleň 2 15237
Celkem KN 2115 7250184
Par. KMD 2115 7250184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 192
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 359
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2012
S-SK ŠS 1834 10.01.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 01:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.