k.ú.: 609901 - Brná nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 56667
zahrada 884 734011
ovoc. sad 8 23275
travní p. 384 277201
lesní poz 55 2326250
vodní pl. tok přirozený 6 186661
vodní pl. tok umělý 1 287
zast. pl. zbořeniště 25 1356
zast. pl. 1185 110419
ostat.pl. dráha 7 80611
ostat.pl. jiná plocha 178 104559
ostat.pl. manipulační pl. 11 1060
ostat.pl. neplodná půda 96 96671
ostat.pl. ostat.komunikace 200 144260
ostat.pl. silnice 11 27374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 60827
ostat.pl. zeleň 24 13919
Celkem KN 3251 4245408
Par. DKM 3251 4245408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 195
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 53
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 407
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1114
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 1051
spoluvlastník 1306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2002
THM-V 1:1000 01.05.1980 15.11.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.08.2019 07:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.