k.ú.: 609820 - Brenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 958972
zahrada 65 34840
ovoc. sad 1 3105
travní p. 346 1899935
lesní poz 115 6472611
vodní pl. tok přirozený 29 65318
vodní pl. tok umělý 5 5344
vodní pl. zamokřená pl. 24 382848
zast. pl. zbořeniště 34 13862
zast. pl. 94 39511
ostat.pl. jiná plocha 40 27079
ostat.pl. manipulační pl. 11 4340
ostat.pl. neplodná půda 47 33991
ostat.pl. ostat.komunikace 133 119451
ostat.pl. pohřeb. 2 2116
ostat.pl. silnice 2 21998
Celkem KN 1013 10085321
Par. DKM 99 6680990
Par. KMD 914 3404331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 93
LV 114
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2015
DKM 1:1000 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1995 13.02.2015 Od -dle KP.Na části mimo VÚMO Ralsko.
ZMVM 1:5000 01.01.1995 29.09.2009 Od - dle KP. Na části mapov. VÚMO Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1995 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.09.2020 23:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.