k.ú.: 609676 - Bratřejov u Vizovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585106 - Bratřejov NUTS5 CZ0724585106
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1085 2679369
zahrada 389 212440
ovoc. sad 28 69783
travní p. 1369 2069615
lesní poz les s budovou 3 152
lesní poz ostat.komunikace 1 81
lesní poz 658 5894498
vodní pl. tok přirozený 94 70137
vodní pl. zamokřená pl. 15 15720
zast. pl. zbořeniště 14 2777
zast. pl. 413 131704
ostat.pl. dráha 50 59920
ostat.pl. jiná plocha 217 67484
ostat.pl. manipulační pl. 24 24081
ostat.pl. neplodná půda 449 340608
ostat.pl. ostat.komunikace 484 214596
ostat.pl. pohřeb. 3 2660
ostat.pl. silnice 80 86378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14158
ostat.pl. zeleň 2 148
Celkem KN 5385 11956309
Par. DKM 9 1884
Par. KMD 5376 11954425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 404
LV 542
spoluvlastník 1617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:22

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.