k.ú.: 609676 - Bratřejov u Vizovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585106 - Bratřejov NUTS5 CZ0724585106
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1085 2682477
zahrada 383 210434
ovoc. sad 28 69783
travní p. 1361 2071006
lesní poz les s budovou 3 152
lesní poz ostat.komunikace 1 81
lesní poz 658 5894498
vodní pl. tok přirozený 95 71071
vodní pl. zamokřená pl. 14 14788
zast. pl. zbořeniště 13 2066
zast. pl. 417 132754
ostat.pl. dráha 50 59920
ostat.pl. jiná plocha 206 64115
ostat.pl. manipulační pl. 24 24081
ostat.pl. neplodná půda 448 340911
ostat.pl. ostat.komunikace 478 214621
ostat.pl. pohřeb. 3 2660
ostat.pl. silnice 64 86588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14158
ostat.pl. zeleň 2 148
Celkem KN 5340 11956312
Par. DKM 7 1490
Par. KMD 5333 11954822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 273
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 14
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 407
LV 535
spoluvlastník 1616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 09.12.2019 16:42

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.