k.ú.: 609650 - Bratrušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569437 - Bratrušov NUTS5 CZ0715569437
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 705484
zahrada 398 278322
travní p. 603 3632099
lesní poz 549 5023924
vodní pl. nádrž umělá 2 658
vodní pl. tok přirozený 44 14917
vodní pl. tok umělý 1 1324
vodní pl. zamokřená pl. 2 6661
zast. pl. zbořeniště 19 4313
zast. pl. 265 72775
ostat.pl. jiná plocha 87 68316
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 2432
ostat.pl. manipulační pl. 21 29347
ostat.pl. neplodná půda 337 175413
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 229
ostat.pl. ostat.komunikace 321 206207
ostat.pl. pohřeb. 2 1543
ostat.pl. silnice 4 61181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15545
ostat.pl. zeleň 1 66
Celkem KN 2781 10300756
EN 19 339534
GP 74 935731
Celkem ZE 93 1275265
Par. KMD 2781 10300756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 166
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 380
spoluvlastník 508

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.03.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 06:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.