k.ú.: 609617 - Bratronice u Kladna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532142 - Bratronice NUTS5 CZ0203532142
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1088 5228508
zahrada 263 146415
ovoc. sad 27 106542
travní p. 582 892543
lesní poz 109 5058259
vodní pl. nádrž umělá 2 2892
vodní pl. tok přirozený 176 44673
vodní pl. zamokřená pl. 5 3808
zast. pl. společný dvůr 8 597
zast. pl. zbořeniště 4 1012
zast. pl. 585 151968
ostat.pl. jiná plocha 146 77817
ostat.pl. manipulační pl. 25 161107
ostat.pl. neplodná půda 60 33610
ostat.pl. ostat.komunikace 154 139657
ostat.pl. pohřeb. 1 1935
ostat.pl. silnice 25 115222
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 110 56362
ostat.pl. zeleň 7 4464
Celkem KN 3377 12227391
Par. KMD 3377 12227391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 210
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 572
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 9
Celkem JED 29
LV 693
spoluvlastník 921

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 19.09.2020 05:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.