k.ú.: 609595 - Bratkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539988 - Bratkovice NUTS5 CZ020B539988
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1071660
zahrada 58 42940
ovoc. sad 1 2619
travní p. 168 389935
lesní poz 6 24846
vodní pl. nádrž umělá 4 829
vodní pl. rybník 1 2749
vodní pl. tok přirozený 62 27068
vodní pl. zamokřená pl. 2 4951
zast. pl. společný dvůr 1 325
zast. pl. zbořeniště 2 1231
zast. pl. 99 37276
ostat.pl. dráha 6 42910
ostat.pl. jiná plocha 37 21869
ostat.pl. manipulační pl. 21 44126
ostat.pl. neplodná půda 35 22429
ostat.pl. ostat.komunikace 63 58352
ostat.pl. silnice 11 29276
Celkem KN 751 1825391
Par. KMD 751 1825391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 89
LV 150
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
KM-D 1:2000 08.12.2000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 06:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.