k.ú.: 609587 - Nabdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 2561804
zahrada 26 18422
travní p. 16 11298
lesní poz 22 15257
vodní pl. tok přirozený 68 23550
zast. pl. zbořeniště 2 243
zast. pl. 54 28745
ostat.pl. jiná plocha 35 43983
ostat.pl. manipulační pl. 3 2173
ostat.pl. neplodná půda 30 6197
ostat.pl. ostat.komunikace 42 33463
ostat.pl. pohřeb. 3 5151
ostat.pl. silnice 9 40260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9414
ostat.pl. zeleň 1 244
Celkem KN 847 2800204
Par. KMD 847 2800204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 54
LV 134
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK GS 1:2880 1824 22.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.07.2019 07:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.