k.ú.: 609587 - Nabdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 22 7763
orná půda 370 2561081
zahrada 32 21339
travní p. 6 8513
lesní poz 20 17835
vodní pl. tok přirozený 18 20658
vodní pl. zamokřená pl. 2 764
zast. pl. zbořeniště 4 1648
zast. pl. 52 27340
ostat.pl. jiná plocha 20 40495
ostat.pl. mez, stráň 36 9984
ostat.pl. neplodná půda 6 2473
ostat.pl. ostat.komunikace 13 25109
ostat.pl. pohřeb. 3 5151
ostat.pl. silnice 9 40340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9414
ostat.pl. zeleň 2 1200
Celkem KN 616 2801107
Par. KMD 616 2801107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 52
LV 134
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK GS 1:2880 1824 22.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 15:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.