k.ú.: 609579 - Bratkovice u Velvar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 2390192
zahrada 66 47425
travní p. mez, stráň 2 778
travní p. 29 68743
lesní poz les(ne hospodář) 1 5441
vodní pl. rybník 1 440
vodní pl. tok přirozený 8 13483
zast. pl. zbořeniště 1 1617
zast. pl. 81 44218
ostat.pl. jiná plocha 16 3004
ostat.pl. manipulační pl. 12 35464
ostat.pl. mez, stráň 1 2088
ostat.pl. neplodná půda 24 10008
ostat.pl. ostat.komunikace 40 55047
ostat.pl. silnice 6 32758
ostat.pl. zeleň 14 29248
Celkem KN 392 2739954
Par. DKM 193 2567481
Par. KMD 199 172473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 80
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 125
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2020 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 23.11.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 13.08.2022 01:59

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.