k.ú.: 609579 - Bratkovice u Velvar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532207 - Černuc NUTS5 CZ0203532207
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 2399587
zahrada 60 32002
travní p. 38 69640
lesní poz les(ne hospodář) 1 5441
vodní pl. rybník 1 440
vodní pl. tok přirozený 7 14295
zast. pl. společný dvůr 2 104
zast. pl. zbořeniště 6 3321
zast. pl. 81 46385
ostat.pl. jiná plocha 10 1613
ostat.pl. manipulační pl. 30 36811
ostat.pl. neplodná půda 31 12468
ostat.pl. ostat.komunikace 39 56023
ostat.pl. silnice 6 32758
ostat.pl. zeleň 14 29248
Celkem KN 423 2740136
PK 12 3113
Celkem ZE 12 3113
Par. DKM 192 2574510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 80
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 122
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2018
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 19.05.2019 16:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.