k.ú.: 609536 - Braškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532126 - Braškov NUTS5 CZ0203532126
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21092 - Unhošť

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 557
orná půda 258 1926786
zahrada 447 258319
ovoc. sad 1 777
travní p. mez, stráň 3 3586
travní p. 33 112350
lesní poz 17 1980833
vodní pl. nádrž umělá 3 6760
vodní pl. tok přirozený 9 5868
vodní pl. tok umělý 2 3070
vodní pl. zamokřená pl. 2 922
zast. pl. společný dvůr 3 185
zast. pl. zbořeniště 1 92
zast. pl. 547 125484
ostat.pl. dálnice 3 66482
ostat.pl. jiná plocha 72 33143
ostat.pl. manipulační pl. 15 15827
ostat.pl. neplodná půda 5 3860
ostat.pl. ostat.komunikace 131 100165
ostat.pl. silnice 25 104111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14380
ostat.pl. zeleň 3 8091
Celkem KN 1584 4771648
Par. KMD 1584 4771648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 203
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 188
č.p. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 543
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 542
spoluvlastník 784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 18.09.2020 09:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.