k.ú.: 609447 - Branná u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 526169 - Branná NUTS5 CZ0715526169
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 7635
zahrada 133 39396
travní p. 511 5879129
lesní poz 424 7107215
vodní pl. nádrž umělá 1 335
vodní pl. tok přirozený 64 136700
vodní pl. tok umělý 2 513
zast. pl. zbořeniště 17 2762
zast. pl. 268 54829
ostat.pl. dráha 8 66106
ostat.pl. jiná plocha 81 68119
ostat.pl. manipulační pl. 26 11493
ostat.pl. neplodná půda 560 678563
ostat.pl. ostat.komunikace 202 385537
ostat.pl. pohřeb. 1 6488
ostat.pl. silnice 59 103515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9802
Celkem KN 2378 14558137
Par. DKM 1257 10443479
Par. KMD 1121 4114658
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 96
č.p. ubyt.zař 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 266
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 2
Celkem JED 29
LV 286
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2015
DKM-KPÚ 1:1000 22.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1880 14.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.