k.ú.: 609421 - Branná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547336 - Třeboň NUTS5 CZ0313547336
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 2846366
zahrada 138 45397
travní p. 408 3388855
lesní poz les s budovou 2 113
lesní poz 526 6824658
vodní pl. nádrž umělá 3 195
vodní pl. rybník 23 1153891
vodní pl. tok přirozený 16 46427
vodní pl. tok umělý 68 207904
vodní pl. zamokřená pl. 8 9862
zast. pl. společný dvůr 6 616
zast. pl. zbořeniště 6 851
zast. pl. 277 112667
ostat.pl. jiná plocha 191 312268
ostat.pl. manipulační pl. 61 62858
ostat.pl. neplodná půda 63 165839
ostat.pl. ostat.komunikace 174 375434
ostat.pl. silnice 8 71434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16028
ostat.pl. zeleň 4 1769
Celkem KN 2169 15643432
Par. DKM 2169 15643432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 276
LV 332
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.09.2011
DKM 1:1000 02.10.2009
DKM 1:1000 27.05.2009
THM-V 1:1000 01.09.1979 27.05.2009 číselná THM
THM-V 1:2000 01.09.1979 08.09.2011
S-SK GS 1:2880 1827 08.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.